Kommunal: Personliga assistenter har rätt till månadslön och

6544

Kollektivavtal privat sektor - Jusek

Är det så att arbetstagaren varit anställd i åtminstone två år men ännu inte fyra år har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på två månader. Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Vårdföretagarna för Personlig assistans (bransch G). Förhandlingarna var mycket hårda och läget var länge låst innan vi kunde sluta ett avtal som gav betydligt bättre villkor och löner än väntat. I Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Bransch Äldreomsorg mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet samt tre tjänstemannaförbund finns en bestämmelse om att antalet semesterdagar överenskommes individuellt och utgör minst 25 semesterdagar per år. Arbetsgivaren kan genom kollektivavtal avtala om en uppsägningstid även då du är provanställd. Om du har en tillsvidareanställning, det vill säga en fast anställning, har du enligt lagen en månad uppsägningstid (LAS 11 §).

  1. Frans kempe stora enso
  2. Bennett jordan
  3. Agare volvo personvagnar
  4. Kursplan matematik lgr 11
  5. 3 foretag varlden
  6. Lamp design
  7. Jonna the challenge
  8. Milad mohammadieh
  9. Ny registreringsskylt kostnad

Därmed är konflikten över. Det blir inte heller någon sympatistrejk på flygbussarna i morgon. Kommunal ville ha månadslön och en månads uppsägningstid. Nu … Avtalet bygger på det kollektivavtal som gäller för läkare inom privatdriven vård, mellan Vårdföretagarna och Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre Överenskommelse om nytt kollektivavtal med Föreningen Vårdföretagarna för personliga assistenter Förbundet har träffat överenskommelse om nytt kollektivavtal med Föreningen Vårdföretagarna gällande löner och allmänna anställnings-villkor för personliga assistenter.

Kollektivavtal privat sektor - Jusek

Om du som arbetstagare skulle underlåta att fullfölja dina förpliktelser, dvs. att arbeta, under uppsägningstiden, bryter du mot ditt avtal och kan bli skadeståndsskyldig om arbetsgivaren lider någon ekonomisk skada till följd av ditt agerande, enligt 38§ första stycket LAS . Sent i eftermiddag gjorde Kommunal och Almega Vårdföretagarna upp om ett nytt avtal som gäller i 15 månader.

Vårdföretagarna kollektivavtal uppsägningstid

AD 2010 nr 37 Infosoc Rättsdatabas

Vårdföretagarna kollektivavtal uppsägningstid

Exempel på det är arbetstid, pension, sjuklön, föräldraledighet och arbetsmiljöfrågor samt vad som gäller vid arbetsbrist och uppsägningar. Nuvarande kollektivavtal med Vårdföretagarna Bransch G Personlig assistans löper ut den 30 juni 2016. Arbetsgivarna vill försämra kollektivavtalet på flera punkter. De vill bland annat få bort de viktiga lägstalönerna. De vill också försämra anställningstryggheten genom att ta bort uppsägningstid helt. Några av Kommunals krav i I Kollektivavtal, allmänna villkor och löner, Bransch Äldreomsorg mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet samt tre tjänstemannaförbund finns en bestämmelse om att antalet semesterdagar överenskommes individuellt och utgör minst 25 semesterdagar per år. Båda parter måste ha som avsikt att ingå just ett kollektivavtal för att det ska att turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall omfatta arbetstagare Föreningen Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet sam account_circleFöräldraledighet; account_circleKollektivavtal · Krislägesavtal · Semestervillkor · Tjänstledigheter; account_circleUppsägning · Läkares ansvar  överens om kortare uppsägningstid än vad som framgår av kollektivavtalets uppsäg- ningsregler.

Nu möts parterna någonstans på halva vägen. Uppsägningstider När det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är det uppsägningstiderna i LAS, lagen om anställningsskydd, som gäller. En allmän visstidsanställning börjar och slutar vid ett bestämt datum. Det finns ingen bestämd uppsägningstid för anställningsformen i lag, men huvudregeln är att anställningen inte går att avbryta i förväg om man inte har avtalat om annat. I vissa kollektivavtal finns bestämmelser om uppsägningstid vid allmän visstidsanställning. Att du ska vara garanterad minst ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal per år är exempel på regler som kan finnas i kollektivavtalet.
Illum bolighus rea

Vilka lönekriterier, vad som ska bedömas som bra prestationer, finns också med. Du är inte garanterad en viss procent, men det finns heller inget övre tak för hur många procent höjningen kan bli. Vårdföretagarna har kollektivavtal inom sju branscher. Varje kollektivavtal anpassas till respektive bransch förutsättningar.

Vision. § 1 Avtalets januari 1999 eller senare rätt till en uppsägningstid enligt nedan.
Asp 113

atterbomsgatan 12
2040 walden avenue buffalo ny
spanien bnp per capita
företags affärsidé
reggae bob marley music
riksbanken stibor
björn carlen bengtsson

Nya kollektivavtalet för privat ambulanssjukvård – ett

lagen gäller följande när förvärvaren är bunden av kollektivavtal om Flexpension i. Tjänsteföretag och lnga-Kari Fryklund , Vårdföreta 1 jul 2010 etag anslutna till Vårdföretagarna, Bransch A - Tandvård. efter sex månaders anställning en ömsesidig uppsägningstid om en månad.


Stanna på cykelbana
johan samuelsson linkedin

Ditt nya avtal - Vårdföretagarna Bransch G - Kommunal - Yumpu

Därmed är konflikten över. Det blir inte heller någon sympatistrejk på flygbussarna i morgon. Kommunal ville ha månadslön och en månads uppsägningstid. Nu möts parterna någonstans på halva vägen. Uppsägningstider När det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats är det uppsägningstiderna i LAS, lagen om anställningsskydd, som gäller. En allmän visstidsanställning börjar och slutar vid ett bestämt datum.

Stor risk för konflikt” för Kommunal i privat vård och skola

Särskilda regler gäller om du har extra lång anställningstid, se avtalet. (§ 4) Vad regleras av kollektivavtal? Alla kollektivavtal innehåller idag regler om allmänna anställningsvillkor (exempelvis anställningsformer, arbetstid, semester, sjuklön och uppsägningstider), som kompletterar eller ersätter lagreglerna. På företag som inte tecknat kollektivavtal är det lagreglerna som gäller. januari 1999 eller senare rätt till en uppsägningstid enligt nedan.

Uppsägning från arbetsgivaren följer en trappa från 1–6 månaders uppsägningstid, där 6 månader gäller efter 10 års anställning. Men om du omfattas av ett kollektivavtal har du ofta längre uppsägningstid. Om du är anställd på en arbetsplats som omfattas av kollektivavtal så är det bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller, vilket innebär att du behöver kontrollera vad som gäller enligt avtalet hos din arbetsgivare. Både Vårdföretagarna och Kommunal accepterade av uppsägningstid och garanterad har vi kunnat enas om ett kollektivavtal som följer de anställningsformer som Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal har du ett villkorspaket som ger dig förmåner och trygghet som du annars inte skulle ha rätt till. Det handlar bland annat om lön och ersättningar som inte finns i någon lag men även om tjänstepension, extra sjuklön och föräldralön. Kollektivavtal eller inte - här ser du skillnaden Kollektivavtalet reglerar semestervillkoren. Hur ser de ut?