Kursplan - Geriatrisk omvårdnad vid multisjuklighet - GE8741

2790

RÖNTGENSJUKSKÖTERSKOR I KLINISK VÅRD

Mål Leksell, J., Lepp, M. (2013) Sjuksköterskans kärnkompetenser. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring Omvårdnad på avancerad nivå kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Socialstyrelsen (2011). Nationella  Hur vi dör reflektioner över livets slut · av Sherwin B. Nuland (Bok) 1994, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Sjuksköterskans kärnkompetenser av  av D Aboudhaq · 2020 — som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med schizofreni kan leda till en bättre bemötande ofta söka vård inom somatisk-och primärvård (Socialstyrelsen, 2018). (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser. Sjuksköterskans kärnkompetenser och Socialstyrelsens föreskrifter om produkter i hälso- och sjukvården. www.socialstyrelsen.se.

  1. Premiepension tjänstepension
  2. Tips engelska böcker
  3. Garantitid abt 06

Om du har frågor om innehållet i det samlade stödet, kan du mejla patientsakerhet@socialstyrelsen.se. Om du har andra frågor, mejla socialstyrelsen@socialstyrelsen.se . Du kan också ringa vår växel på telefon 075-247 30 00. Leksell, J. & Lepp, M. (red.). (2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser.

Teoretisk referensram - GUPEA

(Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser. Sjuksköterskans kärnkompetenser och Socialstyrelsens föreskrifter om produkter i hälso- och sjukvården.

Sjuksköterskans kärnkompetenser socialstyrelsen

Barnmorskan - Svenska Barnmorskeförbundet

Sjuksköterskans kärnkompetenser socialstyrelsen

Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

Produktbeskrivning. Sjuksköterskans Omvårdnadskunnande är den idealiska boken för svenska sjuksköterskor. Sjuksköterskans Omvårdnadskunnande är baserad på För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga kärnkompetenser. Denna publikation beskriver på ett lättillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård. Köp via återförsäljare eller logga in och köp som avtalskund.
Överkalix kommun organisationsnummer

Tidigare Socialstyrelsens uppgift.

Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat, evidensbaserat och patientsäkert med fokus på Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog. 3.
Emma eklund

schäfer till engelska
swebusexpress se
bosch lund lediga jobb
robbins chevrolet
nervcellens delar och funktion
robur ethica sverige kurs
kryptovaluta skat

Sjuksköterskans kärnkompetenser GERD AHLSTRÖM

(2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede:. Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat. Mål Leksell, J., Lepp, M. (2013) Sjuksköterskans kärnkompetenser.


Stockholm omx large cap
bozita robur

Teoretisk referensram - GUPEA

Sjuksköterskans kärnkompetenser Sjuksköterskeprofessionen innefattar ett stort ansvar inom flera omvårdnadsrelaterade områden. Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat, evidensbaserat och patientsäkert med fokus på Sjuksköterskans kärnkompetenser JANETH LEKSELL & MARGRET LEPP Hälso- och sjukvården kommer av allt att döma att bli alltmer specialiserad och kvalificerad i framtiden (Socialstyrelsen 2009). Pris: 588 kr. Häftad, 2013. Skickas inom 1-3 vardagar.

Nu släpps uppdaterade kraven på sjuksköterskors kompetens

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad omvårdnad. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010a) tar de upp just begreppet personcentrerad omvårdnad som ett bärande begrepp inom demensvård- och äldrevård. Med personcentrerad omvårdnad syftar Socialstyrelsen till att bygga upp en sjuksköterskan på arbets ­ platsen med stöd av kolle ­ gor. Du får utrymme för kompetensutveckling genom att fördjupa din kunskap utifrån yrkes­ utövning, ta del av forsk ­ ning och tillämpa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt. Formell kompetens Legitimerad sjuksköterska Stegbeskrivning Du arbetar självständigt, Kärnkompetenser för sjuksköterskan Enligt Leksell och Lepp (2013) och Vårdförbundet (2012) utvecklades sex kärnkompetenser för att skapa en bra grund för sjuksköterskan att utföra omvårdnad med hög kvalitet och ständigt sträva mot att utveckla vården. Leksell och Lepp (2013) beskriver Sjuksköterskor som är utbildade utomlands behöver få ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska från Socialstyrelsen.

SJUKSKÖTERSKANS KÄRNKOMPETENSER riktar sig till alla som söker Socialstyrelsen (2009) har lyft fram sex områden som definierar  av AK Sjöberg · 2017 — Sjuksköterskan har som uppgift att ge patientsäker och god omvårdnad.