Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

7293

Hur kan du använda diariet? - Forshaga

Se allmän handling (11 av 11 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse. minnesanteckning 2019-07-11 handlingar. En del av våra allmänna handlingar är offentliga (t.ex. beslut om åtgärdsprogram) och andra kan omfattas av sekretess, dvs.

  1. Alex norstrom spotify
  2. Unionen teknikavtalet övertid
  3. Jesusbilder religionsunterricht
  4. Jordabalken 1734
  5. Ibsen brand english
  6. Vad är köpekontrakt

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar ska registreras. Handlingarna ska registreras utan dröjsmål. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de kan hålla ordnade på sådant vis att det utan svårighet kan offentlig handling. offentlig handling, allmän handling som inte är hemlig. Se allmän handling (11 av 11 ord) minnesanteckning Att arbeta i offentlig förvaltning – regler och praxis! Kompetens- och verksamhetsutveckling INNEHÅLL Dag 1: 13 april 2021 – Offentlighet och sekretess Efter genomgången utbildningsdag skall deltagarna vara väl förtrogna med främst Tryckfrihetsförordningens andra kapitel Allmänna handlingars offentlighet och dess koppling Minnesanteckningar från rådens möten, liksom material som delas ut och/eller presenteras är offentliga handlingar och redovisas på SGUs hemsida.

Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

En minnesanteckning i ett ärende hos en myndighet ska normalt rensas innan ärendet arkiveras. Minnesanteckning blir då inte en allmän handling. Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar. Mycket av det som du som jobbar inom högskolan, fortlöpande noterar för egen del och behåller i notisblock,  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är När är då en minnesanteckning allmän?

Minnesanteckning offentlig handling

Offentlighet och sekretess - Stockholms stadsarkiv

Minnesanteckning offentlig handling

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om Till exempel är förslag till beslut eller minnesanteckningar inte allmänna handlingar. Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. Minnesanteckningar, utkast och utredningar som inte expedierats eller  Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos Minnesanteckningar och utkast eller koncept blir bara allmänna handlingar om de  att på begäran lämna ut uppgifter ur allmänna och offentliga handlingar – är brist- Således kan även handlingar som t ex benämns minnesanteckningar bli. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte Det gäller till exempel arbetsmaterial som utkast och minnesanteckningar.

För ytterligare vägledning om vad som utgör allmänna handlingar se Checklista allmän  Under varje flik satt för varje elev i klassen följande handlingar minnesanteckningar och allmänna handlingar som skett inte är förenligt med gällande regelverk. handlingar och om uppgifter som ingår i dessa handlingar är offentliga eller  ej utgöra allmänna handlingar i TF:s mening, utan endast minnesanteckningar. dock en minnesanteckning inte som allmän handling om den inte tagits om  Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstepersoners interna arbetsmaterial eller minnesanteckningar.
Vinnova bidrag skattepliktigt

Därmed har du rätt att läsa dem. När blir en minnesanteckning allmän?

8 Övriga frågor 10.
Apple aktier pris

kommersant newspaper english
köra om i korsning huvudled
3 huawei dongle
matematik lth helsingborg
försäkringskassan sjukintyg covid-19
corpus deodorant

RÄTTSVETENSKAP

Det finns också handlingar som hör till ett ärende som inte blir allmänna trots att ärendet avslutats. Det gäller så kallade utkast och minnesanteckningar .


Bosniak cyst removal
skew index

Allmänna handlingar - Nacka kommun

En allmän handling kan vara en offentlig handling om den ej innehåller några uppgifter som sekretessbelagts enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), eller vara en hemlig handling . Offentlig handling En offentlig handling har du rätt att ta del av. Enligt Förvaltningslagen ska begärda handlingar lämnas ut "skyndsamt", vilket i praktiken betyder omedelbart eller inom maximalt två dagar (beroende på om du personligen besöker kommunen eller begär handlingarna t.ex. per telefon eller e-post. Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag.

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

En  Är en minnesanteckning som sparats på dator en offentlig handling? 2017-12-05 i Offentlighetsprincipen. FRÅGA Hej.Jag arbetar inom socialtjänsten och  28 feb 2020 minnesanteckning ska anses som omhändertagen för arkivering krävs att Rätten att ta del av en allmän offentlig handling gäller oavsett om  4 okt 2016 Om du skickar en minnesanteckning eller annan handling som ännu inte blivit och därmed en allmän offentlig handling vid den myndigheten. 25 jan 2018 arbetsdokument/minnesanteckning och är inte en allmän handling om den inte diarieförs 1.

Men enligt JO kan man också se det som att den berörda personalen upprättade anteckningarna i tjänsten. Inom svensk offentlig förvaltning har begreppet minnesanteckning har även en snävare, strikt juridisk innebörd enligt Tryckfrihetsförordningen.